Плаќањето гробарина отсега е достапно ОНЛАЈН.
+389 22 612 060

Наем за гробница

Цената на гробарината за една година изнесува 1280Ден. Имате можност да уплатите однапред за неколку години.