Плаќањето гробарина отсега е достапно ОНЛАЈН.
+389 22 612 060

Градските гробишта Ѓорче Петров се распостранети на вкупна површина од 176.000 м2:

  • Зелени површини 1.700 м2
  • Сообраќајници 2.600 м2
  • Гробни места 9.200

Се состојат од гробишта според верска припадност

  • Православни
  • Муслимански