Плаќањето гробарина отсега е достапно ОНЛАЈН.
+389 22 612 060

Добивајте известувања за гробарина

Со испраќање на оваа форма се согласувате вашите лични податоци да бидат обработени само за оваа намена.
Loading
Your appointment request has been sent successfully. Thank you!

Услуги

Комунална хигиена

Одржување на комуналната хигиена

Вршење погреб

Издавање на одобренија за вршење погреб на оператор

Гробна евиденција

Водење гробна евиденција и услуги поврзани со евиденцијата на гробните места

Зеленило

Одржување на зеленило

Водоводна мрежа и осветлување

Одржување на водоводна мрежа и осветлување

Гробни места

Доделување на гробни места

Изградба на споменик

Издавање одобренија за изградба на споменик на кемнорезец

Одржување на гробиштата

Вршење други услуги поврзани со одржување на гробиштата

Надоместоци

Врши наплта на надоместоци поврзани со гробишта и гробни места

БУТЕЛ АД СКОПЈЕ

Поседува дозвола за управување со гробишта број 2 од 25.08.2014 година издадено од Министерството за транспорт и врски на Република Македонија