Плаќањето гробарина отсега е достапно ОНЛАЈН.
+389 22 612 060

Наем на гробно место

Цената на гробарината за една година изнесува 320Ден . Имате можност да уплатите однапред за неколку години.